עורך דין תאונות תלמידים

עורך דין תאונות תלמידים

הידעתם שתלמידי ישראל, מבוטחים בביטוח תאונות תלמידים, שמכסה 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים? אז זהו, שרוב ההורים לא תמיד מודעים לזכות החשובה הזו, שעבורה הם משלמים בכל שנה (כמה עשרות שקלים). במאמר שלהלן, שנכתב על ידי עורך דין תאונות תלמידים, יוסבר בהרחבה: מהו ביטוח תאונות תלמידים? מהי הזכאות מכוח הפוליסה? מי זכאי לפיצוי? ומה הפוליסה לא כוללת? את כל זאת, נעשה על מנת להעניק לכם הקוראים תוכן איכותי, אך נדגיש כי המאמר שלפניכם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי של עורך דין תאונות תלמידים בעל ניסיון.

מהו ביטוח תאונות תלמידים:

ביטוח תאונות תלמידים הוא בעצם ביטוח סוציאלי, אשר נערך מכוח חוק לימוד חובה, על ידי הרשות המקומית. מטרת הביטוח היא להבטיח שכל תלמיד בישראל, החל מגיל 3 (בעת שהותו בגן עירייה חובה וגן עירייה טרום חובה), עד סיום כיתה י"ב (גיל 18), יהיה מבוטח במקרים של פציעות ואירועים תאונתיים שיכולים להסב נזק גופני או נפשי לתלמיד. מצד אחד, חשוב להדגיש כי הביטוח הוא ביטוח דל מבחינת הזכאות שלו, אבל הוא גם ביטוח רחב, משום שהוא חל על מספר רב של מבוטחים, דהיינו – כלל תלמידי ישראל מגיל 3 (מעל מיליון ילדים).

מתי יחול הביטוח?

כדי להיות זכאי לפיצויים מכוח פוליסת ביטוח תאונות התלמידים, יש להוכיח את קיומו של אירוע תאונתי. אירוע תאונתי מוגדר בפוליסה בתור "אירוע פיזי חיצוני, גלוי לעין, הגורם להיזק פיזי" (היזק הינו נזק או חבלה). כלומר, כדי ליהנות מתכולת הפוליסה, צריך להיפגע מאירוע חיצוני כלשהו. לדוגמא:

נפילה – תלמיד שמחליק ברחוב או בבית הספר, יהיה זכאי לחסות תחת הפוליסה. זה לא אומר שהוא יהיה זכאי אוטומטית לפיצוי, אבל זהו אירוע שלכאורה עשוי להקנות זכאות לפיצוי. דוגמא נוספת, היא תלמיד שנפגע בגלל שחפץ נפל עליו – ואז הוא יהיה זכאי גם כן לחסות תחת הפוליסה. גם תלמיד שנפל מגובה – יהיה זכאי לחסות תחת הפוליסה. תלמיד שהותקף באלימות – גם עשוי ליהנות מתכולת הפוליסה (בתנאים מסוימים שלא נרחיב עליהם במאמר זה).

לעומת זאת, תלמיד שנדבק בנגיף הקורונה או בכל נגיף אחר, לא יהיה זכאי לחסות תחת הפוליסה. הפוליסה אינה מכסה אירועים מחלתיים, אלא רק אירועים תאונתיים. מה גם שפסיקה של בית המשפט העליון, אשררה את הפרשנות הזאת, כך שנכון להיום, מחלה כלשהי, שלא נגרמה עקב אירוע פיזי או חיצוני, לא תהיה מכוסה על ידי הפוליסה.

הזכאות בפוליסה:

פוליסת תאונות התלמידים, מקנה פיצויים במקרים הבאים:

מקרה מוות: תלמיד שמת עקב אירוע תאונתי המכוסה בפוליסה, הוריו (שהם היורשים) יהיו זכאים לפיצוי חד פעמי (בשיעור של 150,750 ₪).

נכות קבועה: נכות קבועה היא מגבלה פיזית, שנותרה אצל תלמיד שנפגע, כמפורט בפוליסה. למשל, תלמיד שצולע עקב פגיעה בקרסול, או תלמיד שידו אינה מתיישרת בצורה מלאה עקב תאונה. זו נכות פיזית, קבועה. מכאן, שתלמיד שנפגע באירוע תאונתי ונותרה לו נכות קבועה, עשוי להיות זכאי לפיצויים בהתאם לפוליסה.

נכות זמנית: במקרים שבהם תלמיד נפגע ונעדר מבית הספר במשך 55 ימים ברצף, הוא יהיה זכאי לפיצויים בסך 207 ₪ ליום, החל מהיום ה–56, וכן יהיה זכאי רטרואקטיבית. בעבר, תקופת ההמתנה לפיצויים הייתה ארוכה יותר, כלומר – 90 ימים. כיום, נכון לשנת 2021, הפוליסה דורשת המתנה של 55 ימים בלבד.

החזר הוצאות רפואיות: במקרים מסוימים, ניתן לקבל החזר של 10% מההוצאות הרפואיות שהוציא תלמיד שנפגע באירוע, למעט הוצאות שנועדו לטיפולי שיניים או הוצאות רפואיות עבור חוות דעת משפטית.

חריגים לפוליסה:

חשוב לדעת שלפוליסה יש חריגים. אלו הם החריגים העיקריים:

תאונות דרכים: תלמיד שנפגע בתאונת דרכים, לא יהיה זכאי לפיצוי מהפוליסה, אלא לפיצוי מכוח חוק אחר, ייעודי לנפגעי תאונות דרכים.

תאונות עבודה: תלמיד שנפגע בתאונת עבודה, יהיה זכאי לפיצויים מהביטוח הלאומי, אך לא יהיה זכאי לפיצוי מפוליסת תאונות תלמידים.

פגיעה באירוע על רקע לאומני: תלמיד שנפגע בפיגוע, יהיה זכאי לפיצויים מכוח היותו נפגע פעולות איבה, ולא מכוח היותו תלמיד, כך שהפוליסה לא תחול בעניינו.

נכות הנמוכה משיעור של 5%: תלמיד שנותרה לו נכות קבועה אך נמוכה משיעור של 5%, לא יהיה זכאי לפיצוי, בהתאם להוראת הפוליסה.

לסיכום:

הפוליסה חלה על תלמידים החל מגיל 3 עד גיל 18. היא בתוקף 24 שעות ביממה, גם בערבים, גם בשבתות וגם בחגים. הפוליסה תקפה במקרים של תאונה או פגיעה פיזית, וכן היא מקנה זכאות לפיצויים בגין נכות, נכות זמנית, מוות וגם בגין החזר הוצאות רפואיות.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

מאמרים נוספים:

דילוג לתוכן