Day: ינואר 4, 2022

מזונות

מזונות

כאשר בני זוג בוחרים להתגרש, עליהם להסדיר מספר נושאים, בין אם בהכרעה שיפוטית, ובין אם בהסכמה. הנושאים הם בעיקר: עצם הגירושין, שאלת משמורת הילדים המשותפים

דילוג לתוכן