Day: מאי 12, 2023

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

במסגרת הליך גירושין, בני הזוג צריכים להסדיר מספר נושאים, שאחד מהם הוא המשמורת על ילדיהם. משמורת היא בעצם הזכות שמוקנית להורים להיות אחראים על הטיפול

דילוג לתוכן