Day: ספטמבר 3, 2023

גט

גט

תביעת גירושין מוגשת לבית הדין הרבני, כאשר בני הזוג יכולים להגיע לידי הסכם גירושין, ובכך להתגרש ללא קשיים מיוחדים. לחילופין, ישנם מקרים רבים שבהם אין

דילוג לתוכן